Tradución

Servizos de tradución

As linguas de partida son: alemán, bosnio, croata, esloveno, inglés, portugués e serbio.

As linguas de chegada son castelán e galego

Tamén traduzo entre o galego e o castelán e viceversa.

Son tradutor xurado de inglés e galego.

Galician

Spanish

Un resultado á altura

O meu obxectivo profesional é proporcionarlle o cliente sempre o mellor resultado. Consecuentemente só traduzo ao galego e ao castelán.. Ademais só acepto os proxectos nos que teño a certeza de que podo entregalos a tempo e co máximo nivel de calidade. Como tradutor xurado podo realizar traducións do galego ao inglés. Nos casos nos que acepto realizar ese tipo de proxectos, un corrector nativo de inglés ha revisar a miña tradución antes de lla entregar ao cliente.

Eidos de especialización

Actualidade e política

Turismo

Documentación legal

Ciencias forenses e probas clínicas

Historia e literatura

Xornalismo

Deportes

Subtitulación e localización

Ferramentas

No tocante ao uso de programas TAO, son propietario das versións SDL 2019, MemoQ (8.3) e Wordfast (Pro); teño ampla experiencia traballando con Memsource e Wordbee. Uso Xbench para aumentar a calidade do meu traballo.

Feel free to contact me via e-mail at info@wulfila.eu to get a free estimate.

Galego